Rak Szyjki macicy

Pomożemy Ci z rakiem szyjki macicy

Leczenie raka szyjki macicy

Od kobiety oraz jej lekarza prowadzącego zależy metoda leczenia raka szyjki macicy. Jeżeli stopień zaawansowania choroby jest niski, nowotwór jest w stanie przedinwazyjnym to zabieg ma mniejszą rozległość i nie wiąże się z utratą przez kobietę płodności. Jeśli nowotwór jest w stanie przedinwazyjnym a proces nowotworowy ogranicza się jedynie do nabłonka możliwa jest konizacja czyli metoda głębokiej diagnostyki oraz leczenie stosowana najczęściej u kobiet w wieku rozrodczym. Możliwe jest również usunięcie zmian przy pomocy pętli elektryczne (LEEP) czy przy użyciu lasera. Jeśli mamy do czynienia ze stopniem inwazyjnym a rak przekracza błonę podstawową nabłonka i nacieka na głębsze tkanki szyjki macicy oraz narządy sąsiadujące z nią leczenie jest gorsze dla pacjentek i niestety mniej skuteczne. Ważne jest, aby chorobę wykryć odpowiednio wcześnie przez regularne wykonywanie cytologii co gwarantuje jej całkowite wyleczenie.

Jeżeli choroba występuje w stopniu zaawansowanym można podjąć trzy metody leczenie. Pierwsza metoda to metoda niechirurgiczna, radioterapia, chemioterapia. Metoda chirurgiczna jeśli nowotwór jest zaawansowany jest stosowana najczęściej. W czasie takiego zabiegu usuwa się macicę razem z przydatkami czyli jajnikami i jajowodami oraz okoliczne sąsiadujące węzły chłonne. U kobiet bardzo młodych we wczesnych stopniach klinicznego zaawansowania choroby można ograniczyć rozległość zabiegu pozostawiając jajniki i przemieszczając je poza obszar napromieniowania.

Radioterapia jest tak samo skuteczna jak zabieg chirurgiczny we wczesnych stadiach rozwoju choroby. Biorąc pod uwagę skutki uboczne radioterapii takie jak utrata funkcji jajników radioterapie stosuje się w wyjątkowych przypadkach kiedy zabieg operacyjny jest nie wystarczający na przykład gdy pojawiły się przerzuty do węzłów chłonnych.